Aanvraag omgevingsvergunning Blue Marlin

GIGA Storage Belgium plant de aanleg van een batterijpark van 300 MW in Kinrooi, naast het hoogspanningsstation Van Eyck. Op 13 oktober 2023 diende GIGA Storage Belgium een aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente Kinrooi. In dit artikel vindt u de verdere stappen voor het project Blue Marlin.

ONTVANKELIJKHEIDSVERKLARING

Eind september organiseerde GIGA Storage Belgium een infomarkt om de inwoners van Kinrooi te informeren over de plannen voor de bouw van batterijpark in Kinrooi. Tijdens de infomarkt kregen de bezoekers de kans om vragen te stellen over het project. Op 13 oktober 2023 heeft GIGA Storage een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Kinrooi. De bevoegde diensten zullen nu eerst onderzoeken of alle benodigde documenten en informatie aanwezig zijn in de aanvraag. Dit wordt de ontvankelijkheidstoets genoemd. Als een vergunningaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, dan pas wordt er naar de inhoud van de aanvraag gekeken. De bevoegde diensten hebben 30 dagen om het dossier ontvankelijk te verklaren.

OPENBAAR ONDERZOEK

Na de ontvankelijkheidsverklaring van het dossier wordt door de gemeente een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens deze periode krijgt iedereen de mogelijkheid om vragen, opmerkingen of bezwaren te formuleren. De bevoegde diensten zullen de input uit het openbaar onderzoek in overweging nemen bij de besluitvorming. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en wordt aangekondigd via de gemeentelijke kanalen, de website van GIGA Storage Belgium en de gele affiches aan de projectzone. Na afloop van het openbaar onderzoek zal het College van Burgemeester en Schepenen een definitieve beslissing nemen over de vergunningsaanvraag voor het batterijpark. Volgens de huidige planning zal de beslissing begin 2024 vallen.

MEER INFORMATIE?

Op www.giga-storage.be/projecten vindt u steeds de laatste informatie over het project Blue Marlin in Kinrooi. Bij vragen of opmerkingen kan u ons contacteren via omwonenden@giga-storage.be.