GIGA Storage Belgium trekt vergunningsaanvraag in voor batterijpark in Kinrooi om ingediende adviezen te kunnen verwerken

GIGA Storage Belgium heeft beslist om de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een batterijpark van 300 MW naast het hoogspanningsstation Van Eyck in Kinrooi voorlopig stop te zetten. Deze beslissing komt er nadat het bedrijf tijdens de lopende procedure de ingediende adviezen van andere organisaties heeft kunnen inkijken en hieraan tegemoet wil komen om het project beter te maken. De enige manier om dit te doen is door de huidige procedure stop te zetten en na het aanpassen van de plannen een nieuwe procedure op te starten.

 

GIGA Storage Belgium neemt adviezen ter harte

GIGA Storage Belgium diende in oktober 2023 een aanvraag in bij de gemeente Kinrooi voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een batterijpark van 300 MW. GIGA Storage Belgium wil dit batterijpark bouwen ter hoogte van de Molhofstraat naast het bestaande hoogspanningsstation Van Eyck in Kinrooi. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is het steeds voorzien dat er naast het openbaar onderzoek ook bij verschillende organisaties adviezen worden ingewonnen. GIGA Storage Belgium heeft deze adviezen ondertussen kunnen inkijken en wil tegemoet komen aan de bezorgdheden over het landbouwkarakter van het perceel waarop het batterijpark gepland is. “Wij nemen de ingediende adviezen ter harte. We begrijpen dat het behoud van het landbouwkarakter van het perceel van cruciaal belang is. We zullen dan ook alle opties onderzoeken om onze plannen zodanig aan te passen dat landbouwactiviteiten hier mogelijk blijven, zij het in een andere vorm. We zijn ervan overtuigd dat wij ons project zo nog beter kunnen maken”, vertelt Joeri Siborgs, General Manager GIGA Storage Belgium.

 

Aanpassen plannen zal project beter maken

Wanneer GIGA Storage Belgium de lopende procedure verder zet, kan de gemeente Kinrooi enkel de plannen beoordelen zoals ze in oktober 2023 werden ingediend en moet het batterijpark worden gebouwd zoals de huidige plannen het project weergeven. Dan zijn verbeteringen niet meer mogelijk. Daarom kiest GIGA Storage Belgium ervoor om de plannen aan te passen en daarna een nieuwe vergunningsprocedure op te starten. Zo kan de gemeente het project beoordelen wanneer al is tegemoetgekomen aan een aantal adviezen. Wanneer dit gebeurt, zal GIGA Storage Belgium hierover opnieuw communiceren.