GREEN TURTLE:
BATTERIJPARK DILSEN-STOKKEM

GIGA Storage Belgium plant de aanleg van een batterijpark van 600 MW op het industrieterrein Rotem in Dilsen-Stokkem.

HET BATTERIJPARK IN DETAIL

Voor de bouw van het batterijpark in Dilsen-Stokkem kiest GIGA Storage voor betrouwbare technologie en duurzame en recycleerbare materialen.

Het batterijpark in Dilsen-Stokkem zal bestaan uit:
• 720 batterijen met elk een omvormer
• 185 middenspanningstransformatoren
• 5 hoogspanningstransformatoren met een vermogen van 1.500 MVA in totaal
• 25.650 m² beplantingszone rondom het nieuwe batterijpark

Het batterijpark zal jaarlijks het gemiddelde energieverbruik van 330.000 gezinnen opslaan en terug op het elektriciteitsnet zetten.

EEN DOORDACHTE LOCATIE

GIGA Storage Belgium kiest voor een strategische locatie op het industrieterrein van Rotem in Dilsen-Stokkem, naast het toekomstige hoogspanningsstation van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. De nabijheid van het toekomstige hoogspanningsstation zorgt voor een korte en rechtstreekse aansluiting van het batterijpark op het 380kV-hoogspanningsnet, de ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet.

In het verleden waren er reeds plannen voor de realisatie van een batterijpark op deze locatie door een ander energiebedrijf. GIGA Storage Belgium neemt deze locatie nu over.

AANDACHT VOOR DE OMGEVING

De ontwikkeling van grootschalige batterijparken is een relatief nieuw gegeven. We willen omwonenden correct informeren en streven naar een optimale inplanting van onze batterijparken. Daarbij focussen we op drie belangrijke elementen:

VISUELE INTEGRATIE

GIGA Storage wil het toekomstige batterijpark volledig laten opgaan in de omgeving. Daarom voorzien we een nieuwe natuurlijke buffer met inheemse beplanting en leggen we een bloemenweide aan. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit in de omgeving.

GELUID

Het geluidsniveau ter hoogte van de omgevende bewoning voldoet aan de richtlijnen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

DUURZAAMHEID

We geven extra aandacht aan de betrouwbaarheid van de gebruikte technologie en kiezen voor duurzame en recycleerbare materialen bij de bouw van de batterijparken.

PLANNING

 • December 2023: Aanvraag omgevingsvergunning
  De omgevingsvergunning is aangevraagd bij de stad Dilsen-Stokkem.

 • Begin 2024: Openbaar onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure
  Tijdens het openbaar onderzoek kan u het dossier inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

 • Voorjaar 2024: Beslissing omgevingsvergunning
  De stad Dilsen-Stokkem beslist over de omgevingsvergunning.

 • Najaar 2024: Voorbereiding bouw batterijpark

 • 2025 – 2028: Bouw batterijpark
  GIGA Storage Belgium start met de bouw van het batterijpark. In een eerste fase wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Vervolgens worden de verschillende technische installaties geplaatst.

 • 2028: Indienstname batterijpark

NOODZAAK VAN HET PROJECT

Batterijparken slaan hernieuwbare energie op wanneer die in overvloed is, en zetten deze opnieuw op het elektriciteitsnet wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Hierdoor kunnen we op termijn afstappen van fossiele energiebronnen uit het buitenland. Zo wordt onze energiebevoorrading in de toekomst meer robuust, betrouwbaar en betaalbaar voor inwoners en industrie.

Lees meer >>  

BLIJF OP DE HOOGTE

Bekijk al het nieuws op onze nieuwspagina. Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via omwonenden@giga-storage.be

AANDACHT VOOR DE OMGEVING

De ontwikkeling van grootschalige batterijparken is een relatief nieuw gegeven. We willen omwonenden correct informeren en streven naar een optimale inplanting van onze batterijparken. Daarbij focussen we op drie belangrijke elementen:

VISUELE INTEGRATIE

GIGA Storage wil het toekomstige batterijpark volledig laten opgaan in de omgeving. Daarom voorzien we een nieuwe natuurlijke buffer met inheemse beplanting en leggen we een bloemenweide aan. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit in de omgeving.

GELUID

Het geluidsniveau ter hoogte van de omgevende bewoning is lager dan 45 dB(A) overdag en 40 dB(A) ’s nachts. Voor het berekenen van de geluidsniveaus worden de richtlijnen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) gevolgd.

DUURZAAMHEID

We geven extra aandacht aan de betrouwbaarheid van de gebruikte technologie en kiezen voor duurzame en recycleerbare materialen bij de bouw van de batterijparken.