NOODZAAK VAN BATTERIJPARKEN

De manier waarop we elektriciteit verbruiken en opwekken, verandert. Met de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen, de uitfasering van fossiele brandstoffen en de opmars van elektrische voertuigen op onze wegen, evolueert het energielandschap. Maar nieuwe ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee. GIGA Storage gelooft dat grootschalige energieopslag een antwoord biedt op de uitdagingen van onze energievoorziening.

Energieoplossing is de ontbrekende schakel in de energietransitie.

WAT ZIJN BATTERIJPARKEN?

Batterijparken bestaan uit installaties van grote batterijen die met elkaar verbonden zijn. Deze batterijen worden gebruikt om grote hoeveelheden elektriciteit op te slaan zodat die op een later tijdstip, wanneer er minder elektriciteit beschikbaar is, terug in het elektriciteitsnet kan worden geïnjecteerd. Een batterijpark werkt bijgevolg zoals een batterij die u in huis aansluit om de energie van uw zonnepanelen tijdelijk op te slaan, maar op een veel grotere schaal. Batterijparken spelen een belangrijke rol in de energietransitie en vormen een essentieel onderdeel van het toekomstige elektriciteitsnet.

NOODZAAK VAN GROOTSCHALIGE ENERGIEOPSLAG

1. NOODZAKELIJKE BOUWSTEEN VOOR DE ENERGIETRANSITIE
België zet volop in op de energietransitie. Dit betekent dat we afstappen van fossiele brandstoffen en overschakelen naar duurzame en hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. Wij geloven dat grootschalige energieopslag hier een cruciale rol in speelt.

Momenteel is hernieuwbare energie een minderheid in onze mix van energiebronnen. Dankzij batterijparken kan het aandeel hernieuwbare energie de komende jaren toenemen. Zo kunnen we op termijn afstappen van fossiele energiebronnen. De omslag van onze energieketen zal onze energiebevoorrading meer robuust en betrouwbaar maken voor inwoners en industrie.

2. ONAFHANKELIJKHEID VAN BUITENLANDSE ENERGIEBEVOORRADING
Dankzij batterijparken kunnen we onze energieafhankelijkheid van (fossiele) energie uit het buitenland afbouwen. Met batterijparken zetten we maximaal in op hernieuwbare energie van eigen bodem en nemen we onze eigen energiebevoorrading sterk in handen.

3. BETAALBAARHEID VAN HET ENERGIESYSTEEM
Batterijparken verbeteren het evenwicht tussen de energievraag en het energieaanbod waardoor de prijzen bij energieschaarste en bij een overaanbod van energie dichter naar elkaar toegroeien. Zo verbeteren batterijparken de betaalbaarheid van onze energiebevoorrading.