BLUE MARLIN:
BATTERIJPARK KINROOI

GIGA Storage ontwikkelt een batterijpark van 300 MW naast het hoogspanningsstation Van Eyck in Kinrooi.

HET BATTERIJPARK IN DETAIL

Voor de bouw van het batterijpark in Kinrooi kiest GIGA Storage voor betrouwbare technologie en duurzame en recycleerbare materialen.

Het batterijpark in Kinrooi zal bestaan uit:​

  • 172 lithium-ion batterijenclusters met een opslagcapaciteit van 4 uur
  • 2 hoogspanningstransformatoren met een vermogen van 600 MVA
  • 86 invertoren en 43 laagspanningstransformatoren met een vermogen van 300 MVA
  • 800 meter omheining met visuele buffer


Het batterijpark zal jaarlijks het gemiddelde verbruik van 165.000 gezinnen omzetten en heeft een omvang van zo’n 5 hectare.

EEN DOORDACHTE LOCATIE

GIGA Storage heeft plannen om het batterijpark te bouwen op een perceel in de Molshofstraat in Kinrooi, naast het hoogspanningsstation Van Eyck.

Het hoogspanningsstation Van Eyck vormt een belangrijke schakel in het Belgische hoogspanningsnet door de aansluiting van twee belangrijke 380kV-hoogspanningslijnen. Die 380kV-lijnen vormen de ruggengraad van het Belgische hoogspanningsnet en zijn eigenlijk de autosnelwegen van de elektriciteit in ons land.
De nabijheid van het hoogspanningsstation Van Eyck zorgt voor een korte en rechtstreekse aansluiting van het batterijpark op het hoogspanningsnet. Dat betekent dat er geen extra hoogspanningsleidingen moeten worden aangelegd in de omgeving.

AANDACHT VOOR DE OMGEVING

De ontwikkeling van grootschalige batterijparken is een relatief nieuw gegeven. We willen omwonenden correct informeren en streven naar een optimale inplanting van onze batterijparken. Daarbij focussen we op drie belangrijke elementen: 

VISUELE INTEGRATIE

We voorzien een natuurlijke visuele buffer rondom het batterijparken met inheemse beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit. 

GELUID

Dankzij technische maatregelen bij de transformatoren en invertoren bedraagt het geluidsniveau in de omgeving van de batterijparken minder dan 40 dB(A). Voor het berekenen van de geluidsniveau’s worden de richtlijnen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) gevolgd.

DUURZAAMHEID

We geven extra aandacht aan de betrouwbaarheid van de gebruikte technologie en kiezen voor duurzame en recycleerbare materialen bij de bouw van de batterijparken.

PLANNING

  • Oktober 2023: Start aanvraag omgevingsvergunning
  • Najaar 2023: Openbaar onderzoek in kader van de vergunningsprocedure
  • Voorjaar 2024: Beslissing omgevingsvergunning
  • 2024 – 2025: Bouw batterijpark
  • 2026: indienstname batterijpark


* Dit is een indicatieve planning

NOODZAAK VAN HET PROJECT

Batterijparken slaan hernieuwbare energie op wanneer die in overvloed is, en zetten deze opnieuw op het elektriciteitsnet wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Hierdoor kunnen we op termijn afstappen van fossiele energiebronnen uit het buitenland. Zo wordt onze energiebevoorrading in de toekomst meer robuust, betrouwbaar en betaalbaar voor inwoners en industrie.

Lees meer >> 

BLIJF OP DE HOOGTE

Bekijk al het nieuws op onze nieuwspagina. Heeft u vragen over dit project?
Neem dan contact met ons op via omwonenden@giga-storage.be