Start openbaar onderzoek batterijpark kinrooi

GIGA Storage Belgium diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van Blue Marlin, een batterijpark van 300 MW in Kinrooi. De gemeente verklaarde de aanvraag nu volledig en ontvankelijk. Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 8 december 2023 tot en met zaterdag 6 januari 2024.

Eind september organiseerde GIGA Storage Belgium een infomarkt over het project Blue Marlin in Kinrooi. Het project werd voorgesteld aan de hand van infopanelen en buurtbewoners konden vragen stellen. Op vrijdag 13 oktober diende GIGA Storage Belgium een omgevingsvergunningsaanvraag in bij de gemeente Kinrooi. In dat dossier stelden we enkele kleine fouten vast. In ons streven om dit goed te doen besloten we om de aanvraag terug in te trekken. We hebben de plannen vervolgens aangepast waar nodig en een nieuwe aanvraag ingediend. Op woensdag 6 december verklaarde de gemeente Kinrooi het dossier volledig en ontvankelijk. Nu kan het openbaar onderzoek starten.

 

Openbaar onderzoek van 8 december 2023 tot en met 6 januari 2024

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen de omgevingsvergunningsaanvraag inkijken in het gemeentehuis van Kinrooi of via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend via het omgevingsloket of per brief, verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi. Dat kan nog tot en met zaterdag 6 januari 2024.

Meer informatie?

Op www.giga-storage.be/projecten vindt u steeds de laatste informatie over het project Blue Marlin in Kinrooi. Bij vragen of opmerkingen kan u ons contacteren via omwonenden@giga-storage.be. Om op de hoogte te blijven kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

MEER INFORMATIE?

Op www.giga-storage.be/projecten vindt u steeds de laatste informatie over het project Blue Marlin in Kinrooi. Bij vragen of opmerkingen kan u ons contacteren via omwonenden@giga-storage.be.